Severino zapaterías
Calderería, 49
Santiago de Compostela, 15703
España
Teléfono: 881 259 059