Sasha 2
Rúa Ferreiro, 19
Noia, 15200
Spain
Teléfono: 981 972 416